Přístupová práva uživatelů

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

ikona Konfigurace>Přístupová práva

Slouží pro správu uživatelů a jejich přístupových práv. Další popis, který může souviset s omezením práv uživatelů lze najít také v návodu Nastavení práv uživatelům.

V levé části formuláře se vybírá uživatel. Uživatele je možné řadit do stromové struktury. Nadřízený uživatel má právo měnit práva pouze podřízeným uživatelům a to pouze natolik, nakolik má sám práva. Uživatel ADMIN může nastavovat práva komukoliv, protože je nejvýše postaveným a zároveň má práva na všechny moduly a věty. Od verze 4.6.1 lze v rámci stromu uživatele přesouvat.

Pravá část formuláře může fungovat ve dvou módech, mezi kterými se přepínám tlačítkem červeným vykřičníkem.

  • Přiřazování práv k modulům, formulářům, záložkám a sestavám - tato práva jsou pro všechny roky společná (nepřevádí se)
- práva se v tomto případě projeví buď tím, že se v levém menu vůbec neobjeví položka formuláře a nebo se v daném formuláři zobrazí ikony v horní části šedivě (neaktivně)
- kromě zřejmých práv se mohou přídavná práva nazývat různě: např. ikona s vykřičníkem (pp_EXC) se obvykle aktivuje právem Speciální právo /rezervace/ nebo ikona historie (pp_OBD) se může aktivovat právem Přenos/zápis
  • Přiřazování práv na jednotlivé věty (čísla účtů, sklady, číselné řady, skladové číselné řady apod.) - tato práva se nastavují zvlášť pro každé účetní období, protože v každém účetním období mohou existovat odlišné číselné řady. Práva na věty se do nového účetního období nakopírují pomocí formuláře Převod nový rok.
Od verze 4.7.0 lze rozlišit, zda přidělovaným právem k větě má být plný přístup (použitím kláves Shift-Insert), nebo jen čtení (použitím klávesy Insert). V pravé části formuláře se zobrazí nápověda a případně typ přiděleného přístupového práva k aktuální větě; tento typ je zde možno změnit.


Tlačítko Nový uživatel - formulář se základním nastavením uživatele

Tlačítko Oprava uživatel - formulář se základním nastavením uživatele

Tlačítko Kopie - zkopírování přístupových práv uživatele

Podkategorie

Zobrazují se 3 podkategorie z celkového počtu 3 podkategorií v této kategorii.

Stránky v kategorii „PRISTPRAVA“

V této kategorii je pouze následující stránka.