Kategorie:FrmPrevodZahaj

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

Účetnictví>Převod nový rok

Formulář slouží pro převod záznamů (např. práv, číselných řad, počátečních stavů), které jsou uloženy v databázi odděleně na jednotlivé roky. Tento formulář se nezobrazí pokud

 • se v přihlašovacím okně do systému Edis-one nenabízí následující rok (nutné ručně editovat soubor edisone.ini) nebo
 • pokud v databázi není vytvořen prostor pro následující rok (to obvykle dělá IT oddělení společnosti Dibaq).

Pokud není proveden ani základní převod, tak v novém roce Edis-one nejsou k dispozici žádné číselné řady, sklady apod.

Převod na nový rok lze spouštět opakovaně. Obvykle dochází k přepisu záznamů v následujícím roce (to může být nepříjemné pokud jsou ručně měněné číselné řady). Ručně přidané záznamy v následujícím roce se nesmažou. Výjimku tvoří přenos počátečních stavů skladu, kdy se vytvoří pro každý převod vždy nový kompletní počáteční stav.

Záložka Zahájení

Prevod novy rok zahajeni.png

V rámci zahajovacího převodu zatrhneme Provést převod číselníků a Provést převod číselných řad. Na data v pravé dolní části okna nemusíme brát zřetel, mají význam pouze pro převod objednávek.

 • Provést převod číselníků - převede:
 • nastavení formulářů
 • střediska
 • typy daňových dokladů
 • druhy pohybu
 • přirážky / slevy
 • stroje (vozidla)
 • seznam skladů
 • konfigurace dodavatelských objednávek
 • číselník řádků odběratelských objednávek
 • konfigurace odběratelských objednávek
 • skladové účetní skupiny
 • skladové účetní skupiny vyjímky
 • výkonové účetní skupiny
 • povolené skladové pohyby
 • skladové číselné řady
 • přepočtové tabulky
 • výkony a služby
 • konfigurace maximálních poskytovaných slev (modul Objednávky (tabulka KonfMaxSlev))
 • konfigurace propojení mezi číselnou řadou odběratelských objednávek a skladovými číselnými řadami (modul Čárový kód - Konfigurace číselných řad (tabulka CK_OOCR_SCR))
 • Provést převod číselných řad - převede masky a názvy všech číselných v evidencích uvdených v záložkách níže (ve výchozím nastavení je u všech zatrhnuto Provést převod číselných řad za evidenci). Lze tedy zvolit, zda se mají číselné řady za tyto evidence převádět nebo ne. Volba Změnit masku umožňuje nahradit nějaký znak v masce jiným znakem např. číslovku roku. Masky i názvy číslných řad lze podrobněji změnit i po příhlášení do následujícího roku v Číselníky>Dokladové číselné řady. Od verze 4.6.7 se převádí pouze ty číselné řady, které ještě nebyly převedeny.
 • Provést převod odběratelských objednávek - převede všechny nerealizované odběratelské objednávky, u kterých je termín dodání větší nebo roven uvedenému datu.
 • Převod nevyřazených zakázek - převede také zakázky, kde datum vyřazeno je mladší než první den následujícího roku. Pokud nechceme převádět vyřazené zakázky, pak toto pole NEzatrhávat. Převod lze dělat opakovaně (např. dojde-li ke změně v předchozím roce (zakázky nebudou zdvojeny ani se nerozpojí vazby na faktury).

Záložka Sklad

Prevod novy rok sklad.png

V rámci zahajovacího převodu není třeba převádět.

Před převodem stavu skladu je dobré udělat základní převod a okno Zahajovací převod (tento formulář) zavřít, aby se uložila konfigurace.

 • Provést převod skladu - povolí další volby převodu skladových karet. Tato volba nesouvisí s převodem seznamu skladů. Ty se převedou volbou Provést převod číselníků v předchozí záložce.
 • Převod počátečního stavu - právě tato volba způsobí založení nových počátečních stavů v Sklad>Příjem / Výdej. Tato volba způsobí, že převod projde všechny pohyby na daném skladu ve stávajícím roce a vytvoří nový vnitropodníkový příjem do následujícího roku (při opětovném převodu se vytvoří nový počáteční stav, je tedy dobré předchozí stav smazat z Sklad>Příjem / Výdej).

Záložka Číselníky

Prevod novy rok ciselniky.png

V rámci zahajovacího převodu zatrháváme Provést převod konfigurace, práv a nastavení uživatelů, Provést převod pokladen, Provést převod fir. bank. účtů, Provést převod výkazů, účetní osnovy a souboru účtů, Provést převod číselníků obchodních zástupců, Provést převod konfigurace, práv a nastavení uživatelů, Provést převod stromu základních skladových karet, Provést převod stromu organizací. (Pokud není nějaká evidence využívána např. obchodní zástupci, pak zatržení této volby nemá vliv.)

 • Provést převod konfigurace, práv a nastavení uživatelů - bez tohoto nebudou mít uživatelé v následujícím roce přístup např. na číselné řady. Pozor, pokud v následujícím roce budete měnit masky číselných řad, pak tento převod musí být sputěn před úpravou řad.
 • Provést převod počátečního stavu souboru účtů - konečný stav 12. měsíce za každý účet (Účetnictví - Soubor účtú) zapíše do následujícího roku do počátečního stavu (oprava - záložka obecné). Hodnota se automaticky zapíše na MD nebo D. Při opakovaném použití se tyto hodnoty přepíšou.
 • Provést převod stavu souboru účtů - stav za každý měsíc současného roku zapíše do záložky Stav účtu k minulému období v opravě souboru účtů.

Záložka Číselníky II

Prevod novy rok ciselniky2.png

V rámci zahajovacího převodu zatrháváme Provést převod číselníků Intrastat a Provést převod pracovníků.

Záložka Saldokonto

Prevod novy rok saldokonto.png

V rámci zahajovacího převodu nepřevádíme.

Tato záložka slouží pro převod neuhrazených pohledávek a závazků do následujícího roku.

Neuhrazený doklad rozpozná systém podle rozdílu částek Celkem a Zaplaceno. Ve spodní části záložky je možné nastavit limit tohoto rozdílu. Implicitně se tedy doklady, kde rozdíl mezi Celkem a Zaplaceno je menší než 1 považují za zaplacené. Rozdíl může vzniknout zaokrouhlováním.

Neuhrazený dobropis má splněny tyto podmínky: typu daňového dokladu je dobropisem a zároveň je uvedená organizace odběratele a zároveň není vyplněno datum doručení opraveného dokladu.

Při opětovném převodu se doklady v následujícím účetním období aktualizují následujícím způsobem:

 • systém projde ve stávajícím období (např. 2018) všechny položky, které by měly být převedeny
 • Pokud již byla položka převedena do následujícího období (např. 2019) a je ve stávajícím období zaplacena nebo přeplacena, pak se smaže z následujícího období (např. 2019).
 • Pokud je položka převedena a není ve stávajícím období zaplacena nebo přeplacena, pak se kontroluje, zda se nezměnila celková cena nebo cena v cizí měně. Pokud ke změně došlo, pak se aktualizují v následujícím období řádky a ceny na hlavičce. Jiné změny se neaktualizují.
 • Č. řada založena - informace, zda je číselná řada (maska) pro evidenci minulých let již založena. Pokud je zatrhnuto, tak se Prefix masky pro č. řadu převodu a jeho vyplnění nehraje roli.

Záložka EPS

Prevod novy rok eps.png

V rámci zahajovacího převodu lze převést všechny položky.

Známé problémy při převodu

Chyba při převodu počátečního stavu skladu - Záznam je realizován. Nemůže byt změněn.

K této chybě může dojít, pokud byly sklady v aktivním roce realizovány až k úplně poslednímu dni v roce (tedy 31. 12.). V tom případě se při převodu skladů zkopíruje datum realizace i do následujícího roku. Při převodu počátečního stavu skladu vzniká záznam v Příjmu / výdeji typu počáteční stav, který je ve výchozím nastavení datován na 31. 12. Pokud však byly sklady realizovány, tak nelze záznam s tímto datem pořídit. Řešení je zrušit realizaci v následujícím roce a znovu provést realizaci např. k 30. 12. Pak již lze převod provést.

Chyba při volbě Provést převod počátečního stavu souboru účtů - nebyl nalezen účet xxx

Nejčastěji vznikne tak, že nebyl předem a nebo současně udělán převod Provést převod výkazů, účetní osnovy a souboru účtů. V následujícím roce nejsou žádné soubory účtů a tak nelze převádět jejich zůstatky.

Chyby při převodu skladu - nenalzen vkoddph

Při úvodním převodu není dobré převádět zároveň také sklady (druhá záložka). Před převodem skladů by se měl formulář Převod nový rok zavřít.

Chyba při převodu počátečního stavu skladů - master recored missing

V chybě může být text Větu z číselníku skladových karet nelze smazat, protože existuje vazba do evidence řádky skladových dokladů. Může vzniknout pokud v následujícím roce neexistuje karta, která byla ve stávajícím roce. Např. pokud byla po převodu skladu založena karta ve stávajícím roce ještě na jiném skladu.

Chyba - v pokladně se po zadání pokladního dokladu neobjeví nic v mřížce

(Přitom doklady jsou vytvořeny, protože při vytváření nového dokladu se zvýší číslo dokladu.) Toto může být způsobeno tím, že se neprovedl převod pokladen (Číselníky - Provést převod pokladen) a není tak naplněna tabulka Pokl_UO.

Podkategorie

V této kategorii je pouze následující podkategorie.

Stránky v kategorii „FrmPrevodZahaj“

Zobrazují se 2 stránky z celkového počtu 2 stránek v této kategorii.