Při vytváření nového uživatele se podědí jeho nastavení od uživatele Admin T4238DIBAQ

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

Konfigurace>Přístupová práva>Nový / Oprava

Doposud se při vytváření nového uživatele žádné výchozí nastavení nenastavovalo, což mohlo vést např. ke špatným výchozím barvám např. pro označení vět. Upraveno tak, že nový uživatel bude mít výchozí nastavení taková, jako má hlavní uživatel admin. Toto se netýká nastavení práv. Nastavení uživatele je přístupné z horní nabídky z ikony Možnosti.