Nastavení práv

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání


Přístupová práva se v Edis-one nastavují obvykle ve formuláři Přístupová práva. V odkazu najdete bližšší informace.

Kromě toho lze omezit práva na stromy (např. Strom skladových karet v opravě dané větve).

Každý uživatel také může omezit úpravu jím uložených filtrů tiskových průvodců a schémat tím, že zaškrtne volbu Pouze pro čtení.

Uživatel nevidí všechny položky (např. organizace nebo faktury)

  • Viditelnost organizací a jejich navázaných dokladů (objednávek, faktur atp.) je omezena právy na charakteristiky organizací. Pokud uživatel nemá právo alespoň na jednu charakteristiku, kterou má přidělená daná organizace, tak tuto organizaci nevidí. (Při pokusu přidat tuto organizace se zpravidla objeví chyba porušení unikátnosti.) Uživateli lze nastavit globální právo Vidí všechny organizace bez zřetele na práva na charakteristiky. (Pokud je vytvořena nová charakteristika, pak právo na tuto charakteristiku má pouze uživatel, který ji vytvořil.)
  • Dalším omezení jsou práva na věty (např. číselné řady). Pokud uživatel nemá právo alespoň Čtení. (Toto chování lze vypnout volbou Každý vidí všechny věty bez zřetele na přístupová práva k větám))

Nepřístupné (šedivé) tlačítko OK

Na formulářích při založení nového dokladu nebo opravy se může objevit tlačítko OK nepřístupné (disabled). Je to dáno tím, že i když uživatel nemá právo Oprava, přesto může položku otevřít pro úpravu. Lze tak nahlížet i do podrobných nastavení záznamu bez možnosti položku změnit.

Tlačítko je v tomto stavu nejčastěji z těchto důvodů:

  • uživatel nemá právo Oprava na formuláři
  • uživatel nemá plné právo na zápis do dané věty (např. číselné řady)
  • záznam je auditovaný (na formuláři je vidět dole zaškrtnuto Audit) a uživatel nemá právo Audit pro daný formulář
  • záznam je zaúčtovaný a uživatel nemá právo Účtovat pro daný formulář
  • záznam je odeslán do EET a uživatel nemá právo EET

Tiskové sestavy

Pokud uživatel nemá právo na sestavu, tak jí v seznamu nevidí. Uživatel má automaticky právo na kopii tiskové sestavy, kterou si vytvoří.

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.