Kategorie:Obecné importní rozhraní

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

Obecné importní rozhraní

Slouží k importu dat do IS Edis-one ze souborů s koncovkou CSV (textový soubor, kde jednotlivé údaje na řádku jsou oddělený čárkou nebo středínkem). CSV soubory bývají nejčastěji tvořený z programu MS Excel, ale lze použít také jakýkoliv textový soubor, který bude uložený v českém kódování Windows-1250.

Příprava CSV souboru v programu MS Excel.

Excel se snaží data přenést do CSV souboru tak, aby byla co nejpodobnější a z toho plynou následující omezení:

  • velká čísla vyjadřující např. čárový kód, označení, IČO má excel tendenci nahradit matematickým vyjádřením např: 1,17785E+12 a takto číslo zapíše do CSV souboru. Tomu je třeba zabránit buď vložením znaku apostrof ' před toto číslo nebo nastavením formátu buněk na číslo a odebráním desetinných míst.
  • je nutné odstranit znaky vyjadřující měnu (např. Kč, €)
  • v označení je nutné odstranit znaky pro pomlčku, tedy označení 541-1211300-00004 je nutné mít v Excelu jako 541121130000004

Výsledný soubor pak může vypadat nějak takto:

Excel příprava souboru

Soubor pak uložíme jako CSV (textový soubor s oddělovači)

Samotný import probíhá v následujících krocích:

  • Tlačítkem Otevřít se otevře dialog pro načtení souboru s koncovkou CSV. Zde je možnost vpravo od názvu zvolit, zda jsou v souboru hodnoty oddělené středníkem (častější případ) nebo oddělené čárkou.
  • Po načtení souboru se v mřížce objeví načtená data.
Pokud první řádek obsahuje pouze názvy jednotlivých sloupců, je třeba zatrhnout Data obsahují záhlaví.
  • V horní části formuláře se zobrazuje přehled sloupců, které umí IS Edis-one importovat. Přetažením (drag & drop) těchto polí na záhlaví sloupců v mřížce dojde ke vzájemnému spárování (propojení), což je indikováno změnou názvu záhlaví sloupce v mřížce podle pole.
Pokud došlo k chybnému spárování, lze opačným přetažení opět sloupce odpárovat.
Každé importní rozhraní má povinné různé pole. Není tedy třeba vždy využít všechna pole.
Spárování polí IS Edis-one se sloupci je pojmenováno jako Nastavení datového zdroje. Pomocí tlačítka Nastavení datového zdroje si lze toto párování uložit a příště jen z roletky Nastavení datového zdroje vybrat (Poznámka: naposledy zvolené nastavení datového zdroje se bude ukládat při zavření formuláře a bude se automaticky předvyplňovat při příštím spuštění.) IS Edis-one si zapamatuje jaké pole patří do kolikátého sloupce v pořadí. Je tedy třeba importovat vždy soubor se stejným počtem i typem sloupců.
Data ve sloupcích, kterým nebylo přiřazeno žádné označení budou ignorována.
Formulář může vypadat nějak takto:
Obecné importní rozhraní
  • Tlačítkem import dojde k samotnému načtení dat.

Často kladené otázky:

  • Co se stane, když dvakrát importuji stejné záznamy?
Záleží na konkrétním použítí. V případě inventury se data prostě přepíší za nová, ale v případě importu řádků odběratelských objednávek se vloží stejné položky vícekrát.

Práva:

  • Práva lze nastavit pro každou evidenci a formulář jednotlivě jako právo na export
  • Právo na úpravu Nastavení datového zdroje se nastavuje v modulu Konfigurace označením formuláře Nastavení datového zdroje obecného exportního a importního rozhraní

Podkategorie

Zobrazují se 4 podkategorie z celkového počtu 4 podkategorií v této kategorii.

Stránky v kategorii „Obecné importní rozhraní“

V této kategorii je pouze následující stránka.