Obecné importní rozhraní rozšířeno o Nastavení datového zdroje T4996DIBAQ

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

Sklad>Příjem / Výdej>záložka Řádky dokladu>Import>Obecné importní rozhraní - Příjem a výdej na sklad

Sklad>Skladové inventury>záložka Řádky skladové inventury>Import>Obecné importní rozhraní - Příjem a výdej na sklad

Číselníky>Organizace>Import>Obecné importní rozhraní - IČO

Účetnictví>Účetní deník>Import>Obecné importní rozhraní - Účetní deník

Import upraven takto:

  • při importu řádků skladové inventury může být množství v souboru jako desetinné číslo jak s tečkou, tak čárkou
  • pokud import na daném řádku skladové inventury nenalezne buď označení nebo čárový kód, tak zobrazí informaci a dotaz, zda pokračovat v importu (přeskočit tento řádek)
  • rozšířena všechna obecná importní rozhraní o možnost uložit nastavení datového zdroje. Není třeba pokaždé přetahovat pole (horní tlačítka) na názvy sloupců v mřížce. Nastavení si zapamatuje, že např. první sloupec je čárový kód, druhý množství atp.
  • naposledy zvolené nastavení datového zdroje se bude ukládat při zavření formuláře a bude se automaticky předvyplňovat při příštím spuštění

Poznámka:

Tlačítkem Otevřít se otevře dialog pro načtení souboru s koncovkou CSV. Zde je možnost vpravo zvolit, zda jsou v souboru hodnoty oddělené středníkem nebo oddělené čárkou.

Základní pokyny pro práci viz Obecné importní rozhraní.

Práva:

  • Práva lze nastavit pro každou evidenci a formulář jednotlivě jako právo na export
  • Právo na úpravu Nastavení datového zdroje se nastavuje v modulu Konfigurace označením formuláře Nastavení datového zdroje obecného exportního a importního rozhraní