Obecné importní rozhraní - Evidence skladu

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání


Sklad>Evidence skladu>Záložka Evidence skladu>Tlačítko Import>Obecné importní rozhraní (charakteristika ziskovosti)

Sklad>Evidence skladu>Záložka Ceník>Tlačítko Import>Obecné importní rozhraní (skladový ceník)

Sklad>Evidence skladu>Záložka Individuální ceník>Tlačítko Import>Obecné importní rozhraní (individuální ceník)

Sklad>Evidence skladu>Záložka Popis>Tlačítko Import>Obecné importní rozhraní (popis produktů)

Základní pokyny pro práci viz Obecné importní rozhraní.

Charakteristika ziskovosti

Importní pole:

Skladový ceník

Importní pole:

 • Označení - může být zadáno včetně nebo bez pomlček
 • (Kód skladu)
- číslo o maximálně 2 znacích
- pokud není vyplněn, proběhne aktualizace ceníku na všech skladech, na kterých je evidovaná daná skladová karta
 • (Max sleva)
- zadává se jako kladné číslo, které musí být uvedeno v číselníku Slevy / přirážky
- v případě záporného čísla se maximální sleva nenastaví a nebude tak výše slevy u dané karty a cenové skupiny ničím omezena
- v případě nulového čísla (0) se v bude v číselníku Slevy / přirážky dohledá název nulové slevy a u dané karty a cenové skupiny tak neubde možné zadat žádnou slevu
- název slevy se dohledává vždy v číselníku Slevy / přirážky a v případě více názvů se použije první podle abecedy
- nebude-li pole v importu přiřazeno, nedojde ke změně slevy
 • (Cena)
 • Cenová skupina - zadává se jako název cenové skupiny

Individuální ceník

Importní pole:

 • Označení - může být zadáno včetně nebo bez pomlček
 • Cena
 • IČO
 • (Pobočka) - pouze v případě, že některá s organizací má v číselníku organizací více poboček (rozlišených 3 znaky).

Popis produktů

Importní pole:

 • Označení - může být zadáno včetně nebo bez pomlček
 • (Kód státu) - pokud není vyplněn, jedná se o nelokalizovaný text
 • Nadpis
 • Popis

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.