Kategorie:OOPREHLEDOO 0

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

Objednávky>Sestavy>ODBĚRATELSKÉ>Přehled odběratelských objednávek

Schématová sestava, která slouží k analýze údajů odběratelských objednávek.

Sestava je schopná připojit se do loňského účetního období.

Sestava nepracuje s akčními nabídkami u nedokončených objednávek.

Přehled sloupců:

 • Číslo dokladu (sOOH_CisloDokladu)
 • Datum podání (dtOOH_DatPodani)
 • Termín dodání do (dtOOH_TerminDodaniDo)
 • Název skladu (sOOH_SkladNazev)
 • IČO (sOOH_ICO)
 • Obchodní název 1 (sOOH_ObchNazev1)
 • Obchodní název 2 (sOOH_ObchNazev2)
 • PSČ (sOOH_PSC)
 • Město (sOOH_Mesto)
 • Kód měny (sOOH_KodMeny)
 • Ext. kód objednávky (sOOH_ExtKodObj)
 • Realizováno (hlav.) (sOOH_Realizovano)
 • Netto (hlav.) (dOOH_Netto)
 • Brutto (hlav.) (dOOH_Brutto)
 • Označení (sOOR_OznZSK)
 • Název karty (sOOR_Nazev)
 • Název ceníkové položky (sNazevCP)
 • Označení ceníkové položky (sOznaceniCP)
 • Text (sOOR_Text)
 • Objednáno (dOOR_Objednano)
 • Cena za MJ (dOOR_CenaZaMJ)
 • Cena přir. slev (dOOR_CenaPrirSlev)
 • Cena za MJ po slevě (dOOR_CenaZaMJPoSleve)
 • DPH (dOOR_DPH)
 • Realizovano (dOOR_RealizovanoPocet)
 • Realizovano (řádek) (sOOR_RealizovanoStav)
 • Výkon (sOOR_Vykon)
 • Zakázka (sOOR_Zakazka)
 • Netto (řádek) (dOOR_Netto)
 • Brutto (řádek) (dOOR_Brutto)
 • Strom SK (sOOR_NazevSubstSkup)
 • Obchodní zástupce (sObchodniZastupce)
 • Volitelné období (sVolitelneObdobi)

Ve verzi 4.3.7 byla rozšířena o sloupce:

 • Poznámka (hlav.) (sOOH_Poznamka)
 • Adresa doručení - Obchodní název 1 (sOOH_AD_ObchNazev1)
 • Adresa doručení - Obchodní název 2 (sOOH_AD_ObchNazev2)
 • Popis ostatních podmínek 1 (sOOH_PopOstPod1)
 • Popis ostatních podmínek 2 (sOOH_PopOstPod2)
 • Popis ostatních podmínek 3 (sOOH_PopOstPod3)
 • Popis ostatních podmínek 4 (sOOH_PopOstPod4)
 • Popis ostatních podmínek 5 (sOOH_PopOstPod5)

Ve verzi 4.5.5 byla rozšířena o sloupce:

 • Místo dodání (hlav.) (OdbObjHlav.MistoDodOdb)
 • Místo dodání (řádek) (OdbObjRadky.MistoDodani)

Ve verzi 4.6.13 byla rozšířena o sloupec:

 • Skladová cena za MJ (dSK_SkladCena) - je dána podílem celkové skladové ceny a stavem mj, pokud bude tedy stav skladu nulový, bude i tato cena rovna nule. Hodnota odpovídá údaji Cena za MJ zobrazeném v opravě Skladové karty na záložce Specifické údaje pro každý sklad.

Ve verzi 4.6.14 byla rozšířena o sloupce s cenovými skupinami.

 • CS-... - ve schématu se navrhnou všechny cenové skupiny tak, jak jsou v číselníku Cenové skupiny

Ve verzi 4.8 byla rozšířena o sloupce:

 • Adresa doručení - mail (sOOH_AD_Mail1)
 • Adresa fakturační - mail (sOOH_AF_Mail1)

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.