Výrobní receptury-doplněny sloupce s příznaky T4393DIBAQ

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

Řízení výroby>Výrobní receptury

Do mřížky Výrobní receptury i do editačního formuláře (Nový / Oprava) byly doplněny sloupce Příznak 1, Příznak 2, Příznak 3. Obsluha pomocí nich může provést přetřídění výrobních příkazů v Řízení výroby>Výpočty>Přeplánování VP na výrobně kam byly tyto sloupce také doplněny.