Sklad - kontrola zadání variabilního symbolu na skladovém dokladu u mezipodnikového příjmu T6328DIBAQ

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

Sklad>Příjem / Výdej

Pokud se jedná o mezipodnikovou příjemku, tak se při zadávání variabilního symbolu kontroluje, zda již není pořízena jiná příjemka na tohoto dodavatele se stejným VS. Pokud ano, je uživatel dotázán, zda duplicitu akceptuje.

Kontrola se provádí nejen při zadávání VS, ale i při jakémkoliv opakovaném ukládání (tlačítkem OK) upraveného či neupraveného záznamu bez ohledu na to, zda byl upravován VS. Takže pokud je duplicita VS v daném případě korektní a příjemka již byla uložena, bude při každé další úpravě příjemky uživatel nucen znovu odsouhlasit duplicitu VS, i když s touto položkou nemá vůbec nic společného.