Sklad-rozšířené údaje rozesílané při změně pozastavené šarže T5551DIBAQ

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

Sklad>Příjem / Výdej>Záložka Šarže>Nová / Oprava šarže příjmu

Při pozastavení a opětovném propuštění šarže se nyní posílá také informace, kdo změnu způsobil. Údaje se přebírají z přihlašovacích údajů do IS Edis-One.