Reklamace-upraveno Zadáno uživatelem a přidán Stav reklamace T5672DIBAQ

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

Reklamace>Reklamace odběratelů

V mřížce se nebude hodnota pole Zadáno uživatelem měnit při úpravě požadavku, ale nastaví se pouze jednou při vytvoření požadavku. (Toto pole nelze explicitně nastavit.)

Do mřížky přidán sloupec Stav, který odpovídá nastavení přepínače Stav reklamace z Nový/oprava.