Povinnost zadat středisko u řádku dokladu

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

Povinnost zadat středisko u řádku dokladu

 • Volba: Střediska jsou povinná pro účtování tříd 5 a 6 se nastavuje v Konfigurace>Nastavení pro firmu>záložka Ostatní údaje. Pokud je toto zvoleno pak
  • se pro pokladnu, pohledávky tuzemské i zahraniční, závazky tuzemské i zharniční, ostatní pohledavky a ostatní závazky zjišťuje analytický a syntetický účet nastavený v Sklad>Skladové druhy pohybu>Oprava a
  • na základě účtu se v Účetnictví>Účtová osnova>záložka Syntetické účty / Analytické účty>Nový / Oprava zjišťuje, zda se jedná o Typ nákladová nebo výnosová.
  • pokud ano, MUSÍ být vyplněno středisko
  • pokud není ani nákladová ani výnosová, NESMÍ být zadané středisko.

Automatické nastavení střediska na skladový doklad

Středisko uvedené na řádku skladového dokladu se řídí nastavením v tomto pořadí:

 1. Středisko se nastaví podle toho, jaké je zvoleno v nastavení daného skladu ve formuláři Seznam skladů
 2. Pokud je však nastavena výjimka pro účtování skladu ve formuláři Vnitropodnikové účtování, tak se nastaví středisko v závislosti na charakteristice organizace (vyhodnocuje se organizace nastavená na hlavičce daného skladového dokladu)

Může vás zajímat