Pohledávky-rozšíření možností generování Storno dokladů T6179DIBAQ

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

Pohledávky>Tuzemské vydané faktury>Záložka Hlavičky vydaných dokladů>tlačítko Kopie>Storno doklad

Pohledávky>Zahraniční vydané faktury>Záložka Hlavičky vydaných dokladů>tlačítko Kopie>Storno doklad

1) Doplněn přepínač s volbami Záporná cena (předvoleno) a Záporné množství - určuje, co bude na řádku záporné. Je platné i v případě bodu 2.

2) Doplněna možnost zatrhnout Vložit řádky s celým stornem a % storna evidovat jako řádkovou slevu % - při této volbě je každý řádek dokladu vložen dvakrát. Poprvé jako storno celé částky, kde do ceny za MJ se uvede cena po slevě z původního řádku a sleva se vymaže. Záporná je cena nebo množství dle bodu 1. Podruhé se řádek vloží stejně jako první s tím rozdílem, že množství i cena jsou kladné a dále se doplní sleva na % uvedené uživatelem. Je zajištěno, aby záporné řádky byly před kladnými řádky podle pořadí v dokladu.