Přenos odběratelské objednávky

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání


Ikona knížečky v opravě hlaviček pohledávek nebo pokladního dokladu > odběratelské objednávky

Po stisku tlačítka přenos tlačítko přenos zajišťuje přenos údajů z hlaviček odoběratelských objednávek a jejich řádků do pohledávky.

Z hlaviček se přenáší:

  • poznámka z hlavičky objednávky vybrané insertem nebo všech insertovaných objednávek (poznámky se spojí do jednoho textu odděleného středníky) nebo pokud není insertem vybráno nic, tak z objednávky pouze vybrané kurzorem ať už uživatel stál na záložce Hlavičky odběratelských objednávek nebo Řádky odběratelských objednávek.
  • adresa fakturační a dodací se přenese, pokud je to povoleno v nastavení uživatele volbou Přenos adresy a to takto:
  • z hlavičky objednávky vybrané insertem nebo z poslední objednávky, pokud je jich vybráno více, pokud není insertem označeno nic, tak
  • z hlavičky objednávky pouze vybrané kurzorem (označené), ať už uživatel stál na záložce Hlavičky odběratelských objednávek nebo Řádky odběratelských objednávek.

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.