Kategorie:MAEVIDENCE

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

Majetek>Sestavy>Dlouhodobý>Evidence majetku

Ve verzi 4.5.0 došlo k upřesnění v průvodci, kde lze Datum pohybu od a Datum pohybu do zadat pouze v případě volby Pouze majetek v užívání, která pak funguje takto:

  • Pokud je zadáno Datum pohybu od, bude do sestavy zařazen pouze majetek, který byl vyřazen z používání nejdříve v zadané datum.
  • Pokud je zadáno Datum pohybu do, bude do sestavy zařazen pouze majetek, který byl zařazen do používání nejpozději v zadané datum.
  • Pokud jsou zadána obě data, bude do sestavy zařazen pouze majetek, který splňuje obě výše uvedené podmínky.
  • Pokud není zadáno žádné z uvedených dat, bude do sestavy zařazen pouze majetek, který dosud nebyl vyřazen z používání.
  • Majetek, který dosud nebyl zařazen do používání, nebude do sestavy zařazen v žádném případě.

Stručně lze funkci popsat tak, že do sestavy bude zařazen právě ten majetek, který byl používán třeba i po část období alespoň částečně omezeného. Pokud období omezeno není, bude do sestavy zařazen právě ten majetek, který je momentálně v používání.

Podkategorie

V této kategorii je pouze následující podkategorie.