Historie stavu SK-dodavatelská obj. rozšířen o vazbu na VP T4722DIBAQ

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání
T4722DIBAQ Historie stavuSKdod.png

Sklad>Výpočty>Historie stavu SK - dodavatelská obj.

Průvodce byl rozříšen o další krok. Volba Dopočítat hodnotu "VP požadované množství" a "VP vyrobené množstvé" zpřístupní níže uvedené filtry na číselné řady výrobních příkazů a data výroby.

Schéma bude dopočítávat hodnoty VP požadované množství a VP vyrobené množstvé tímto způsobem. Projde všechny základní skladové karty (tzn. skladové karty bez ohledu na sklad) omezené předchozími kroky průvodce a provede součet požadovaného množství a vyrobeného množství z výrobních příkazů (Řízení výroby>Výrobní příkazy) podle filtru nastaveném níže.

Upozornění: pokud bude v prvním kroku průvodce zvoleno více skladů, tak se daná skladová karta objeví ve výstupních datech několikrát podle počtu skladů. Hodnoty VP požadované množství a VP vyrobené množstvé budou totožné pro každou tuto kartu. Pokud mají být výstupní data skupinovaná např. podle názvu karty, tak doporučujeme u těchto sloupců zvolit jako agregaci Minimum nebo Maximum. Suma by provedla součet všech těchto stejných hodnot pro každý sklad.