Historie stavu SK-dodavatelská obj. oprava nerealizovaných dod. obj. T4811DIBAQ

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

Sklad>Výpočty>Historie stavu SK - dodavatelská obj.

V průvodci byla opravena funkčnost volby Započítat pouze nerealizované objednávky v kroku průvodce Dopočítávat hodnotu "STAV DO". Doposud tato volba neměla žádný vliv.


Opravena funkčnost klávesy CTRL+F3 pro rychlé přepínání mezi okny Edis-one (doposud v průvodcích výpočtů nefungovalo).