Automatický zákaz fakturace-nově započítává pouze faktury po splatnosti T4732DIBAQ

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání

Číselníky>Organizace>Nový / Oprava

V opravě organizace na záložce Zákaz fakturace bylo mírně změněno chování volby Zákaz fakturace podle počtu vydaných faktur po splatnosti. Nově se do zadaného počtu započítávají pouze faktury po splatnosti, nikoliv všechny faktruy vystavené dané organizaci.