Kategorie:Klávesové zkratky

Z Dokumentace Disoft
Verze z 27. 5. 2019, 13:05, kterou vytvořil Slanina (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Hlavní okno programu a práce s okny

CTRL+F1 Zobrazení / skrýtí pásu karet (stejnou funkcí má dvojklik na ouško pásu karet, nebo tlačítko s šipkou nahoru / dolu vpravo nahoře)
CTRL+F2 Zobrazení / skrytí navigačního menu (stejnou funkci má tlačítko s šipkou vlevo / vpravo vpravo nahoře v navigačním menu)
CTRL+F3 Přepínání mezi otevřenými okny. Při držení klávesy CTRL zobrazí seznam otevřených oken, F3 mezi nimi přepíná.

Evidence, formulář, průvodce

Klávesové zkratky jsou dostupné jen v některých evidencích a zpravidla odpovídají tlačítkům v záhlaví formuláře.

Formulář s mřížkou - základní

N Nová věta
O Oprava
S nebo Delete Smazání věty
H Hledat
F Filtr
T Tisk
K Kopie vět
P Přenos
C Suma
L Nastavení slev (např. položky Odběratelské objednávky)
ESC (Escape) Zavře formulář (podobně jako křížek v pravém horním rohu formuláře)
Page Up / Page Down Přechod o stránku výš / níž v seznam vět (v mřížce)
Home / End Přehod na první / poslední větu v seznamu vět (v mřížce)

Formulář s mřížkou - účtování

U Účtovat větu
R Útovat větu se zobrazením okna rozúčtování
Z Zrušit účtování

Formulář s mřížkou - zejména průvodci sestav

Insert Označení / odznačení věty (barvu označení lze změnit v nabídce Možnosti)
+ Označení všech vět v mřížce
- Zrušit označení všech vět v mřížce
* Inverze označení vět

Editační formulář (např. oprava věty)

Tab Přehod mezi jednotlivými editačními prvky formuláře
SHIFT + Tab Přehod mezi jednotlivými editačními prvky formuláře zpět
ESC (Escape) Zavře formulář (podobně jako tlačítko Storno nebo křížek v pravém horním rohu formuláře)
ENTER Potvrzení změn formuláře a zavření (podobně jako tlačítko OK)
CTRL+S Zobrazí seznam frází pro vložení viz Slovníček frází (pouze pro editační prvky umožňující vložit text)
Levý ALT+F1-Levý ALT+F12 Vloží konkrétní frázi viz Slovníček frází (pouze pro editační prvky umožňující vložit text)

Formulář Prodejky na kase

Klávesa F12 zobrazí částku celkem na zákaznickém displeji (je-li instalován).

Tato kategorie neobsahuje žádné stránky či soubory.