Aktualizace maximálních slev - nefunguje tlačítko Vypočítat, rozšíření průvodce o filtr nenulových skladových karet T5472DIBAQ

Z Dokumentace Disoft
Přejít na: navigace, hledání
T5472 nast max slev.png

Sklad>Výpočty>Aktualizace maximálních slev

Sklad>Výpočty>Aktualizace ceníkových cen

Byla opravena chyba s nefunkčním tlačítkem Výpočet.

Průvodce byl rozšířen o možnost filtrování skladových karet na základě stavu měrných jednotek. - Pokud máme v prvním kroku průvodce vybráno více skladů (nebo nevybereme-li žádný), pak volba "nulové" zobrazí skladovou kartu, pokud je její množství rovno nule alespoň na jednom z těchto skladů.

- Volba "nenulové" zobrazí skladovou kartu, pokud není nulová alespoň na jednom ze skladů. Seznam skladových karet bude tedy kratší pouze o ty skladové karty, které jsou nulové na všech vybraných skladech.